X

Puteti compara maxim 4 produse! Primul produs adaugat in lista a fost sters.

Produse
Produse

Termeni si Conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către ABI SOLUTIONS SRL ("ABI"), prin intermediul magazinului virtual către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către ABI.
Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător - persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător - societatea comercială ABI SOLUTIONS SRL, având sediul social în București, str. Valea Oltului nr 77-79, sector 6, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/9688/2002, C.I.F. RO14916297.
Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni și condiții
Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).
Prețurile produselor din comandă sunt valabile 2 zile lucratoare de la data înregistrării comenzii.
Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.
3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI
a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
d. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, www.abi.ro își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi intotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea ABI SOLUTIONS SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
6. CONFIDENȚIALITATE - PUBLICITATE
Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / Comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
Mesajele ABI sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.abi.ro. ABI nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
Prin înscrierea în baza de date ABI, cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai ABI: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care ABI poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, etc.
7. TERMENE
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termenul de 3 zile lucrătoare.
8. FACTURARE - PLĂȚI
Prețurile afișate in cadrul site-ului www.abi.ro includ  T.V.A. conform legii in vigoare.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Vânzătorul ABI va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii in Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.
Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe www.abi.ro, va deține o evidență a facturilor emise de ABI, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, prin adăugarea acestora de către ABI în Contul de client sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată in Contul său.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 de ore în contul de client, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: office@abi.ro.
9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
a. Livrare
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
b. Transport - Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României.
10. ACCEPTARE
Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de ABI, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile, conform procedurilor legale, în ambalajul original intact și fără urme de folosire. Cumpărătorul va suporta în acest caz costul transportului.
11. GARANȚII
Toate produsele comercializate de către site-ul www.abi.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele resigilate marcate ca atare), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
În cazul produselor vândute și livrate de ABI, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul in care acesta are o rețea proprie de service, fie sunt emise de către ABI.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii, pe adresa comenzi@abi.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.
În cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către Abi, iar garanția nu acoperă aceeași perioadă ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate.
12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, dupa efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.
13. RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
S.C. ABI SOLUTIONS SRL. („ABI”) este înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31368.Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ABI are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.abi.ro , informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a ABI, înregistrată în registrul de evidență a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numărul 31368, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către ABI, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către ABI, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către ABI atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa ABI SOLUTIONS SRL, Valea Oltului 77-79, Sector 6, București, cod poștal 061971, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniți asupra datelor transmise;

15. FORȚA MAJORA
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
16. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Abi și utilizatori / clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti române competente.
17. INFORMAȚII PRIVIND DEEE
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul in care nu sunt colectate selectiv.
Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:
- clienții au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;
- colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;
- clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, ABI aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; clienții ABI pot preda DEEE echivalent la sediul ABI.
Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea alaturată.Aceasta pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări selective.

18. RETURUL PRODUSELOR

În cazul în care produsul comandat nu corespunde prezentării de pe site-ul www.abi.ro, prezintă defecte de fabricație sau pur și simplu v-ați răzgândit și nu-l mai doriți, puteți solicita înlocuirea acestuia sau returnarea contravalorii lui in termen de 14 de zile din momentul în care l-ați primit.

Potrivit articolului 4, litera b din Ordonanța Guvernului nr. 130 din 30 august 2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, consumatorul are dreptul să notifice în scris compania S.C. ABI SOLUTIONS S.R.L. că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv. Termenul de renunțare este de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului, termen prevazut la art. 9 din OUG 34 din 4 iunie 2014. 

Condiții de returnare a produselor

Produsele prezinta deteriorari severe care le fac neconforme;
Produsele livrate sunt diferite (specificatii, cantitate, etc) fata de comanda plasata;
Produsele prezinta defecte de fabricatie
Clientul s-a restras din contract in termenul de 14 zile  privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Produsul poate fi returnat numai dacă este în aceleași condiții în care a fost primit, nu este deteriorat, nu prezintă semne de uzură și are ambalajul original intact, împreună cu toate accesoriile și manualele ce-l însoțesc.

S.C. ABI SOLUTIONS S.R.L. va înapoia prin transfer bancar contravaloarea mărfii returnate în maxim 30 de zile de la data verificării produsului și acceptării returului.

Produsele returnate vor fi trimise sau aduse personal la adresa depozitului S.C. ABI SOLUTIONS S.R.L., adresă care va fi comunicată de către reprezentantul societății în momentul în care îi este adus la cunoștință returul. După verificarea de către reprezentanții companiei, produsele care nu îndeplinesc condițiile de returnare vor fi ridicate de la depozit în termen de maxim 10 zile de la înștiințare, pe cheltuiala consumatorului, în caz contrar pot fi percepute taxe suplimentare pentru înmagazinare și depozitare.

Produsele NU se vor returna prin Poșta Română și nu se vor expedia la nici o altă adresă decât cea specificată de agentul de vânzări.

Norme legale - "Ordonanțai Guvernului 130/2000 cu modificările aduse prin Legea 51/2003, Legea 365/2002, Legea 363/2007 si OUG 174/2008, OUG 34 din 4 iunie 2014 "

In cazul retragerii din contract a Clientului, Abi Solutions ii ramburseaza acestuia toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea sa, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului. Returnarea se face numai prin transfer bancar in conturile bancare indicate de Client in format IBAN. Nu se fac returnari in numerar sau ramburs.

PENTRU PRODUSELE RIDICATE PERSONAL DE LA SEDIUL S.C. ABI SOLUTIONS S.R.L. NU SE APLICĂ ACESTE PREVEDERI.

ABI Solutions SRL
ABI Solutions mizează pe tehnologie de ultimă generație, fiind un partener de încredere pentru toți consumatorii preocupați de propria sănătate și a familiei lor.

Pentru orice informații suplimentare referitoare la produsele pe care le comercializăm, nu ezitați să ne contactați.
inregistreaza-te

powered by teamshare
© Copyright 2018 Abi Solutions
designed by headstart.ro
Preț 25,00 Lei
STOC SUFICIENT
Nou
Set Biberoane Nou Nascut Baiat, nip 39018
Cod 39018
STOC SUFICIENT
Preț 116,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 19,50 Lei
STOC SUFICIENT
Nou
Doza liniara nebulizator EMED 01N0865
Cod 01N0865
STOC SUFICIENT
Preț 22,00 Lei
STOC SUFICIENT
Nou
Nebulizator Emed A200
Cod A200
STOC SUFICIENT
Preț 189,90 Lei
STOC SUFICIENT
Tensiometru digital SCALA SC6800
Cod SC6800
STOC SUFICIENT
Preț 159,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 119,90 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 199,90 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 367,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 531,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 39,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 99,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 30,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 232,00 Lei
STOC SUFICIENT
Nou
Poarta de siguranta T-GATE REER 46120
Cod 46120
STOC SUFICIENT
Preț 349,00 Lei
STOC SUFICIENT
Preț 53,00 Lei
STOC SUFICIENT

Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro - Linie telefonica la tarif normal: 021-9551.